Best Swing Golf Academy

Zelené karty

Zelená karta je osvedčenie o spôsobilosti ku hre na ihrisku, zjednodušene "golfový vodičák". Je to certifikát s medzinárodnou platnosťou, ktorý oprávňuje držiteľa k samostatnej hre na golfovom ihrisku.

Kurzy zelenej karty pozostávajú z 10 hodín výučby praktických a teoretických golfových zručností a záverečnej skúšky. Kurz je vhodný pre hráčov, ktorí majú minimálne alebo žiadne skúsenosti s golfom a radi by tento šport začali hrať. Absolventi kurzu sa naučia základy golfových pravidiel, golfovej etiky, základné golfové údery, ako sa správne a bezpečne pohybovať na golfovom ihrisku. Na konci kurzu je uchádzač pripravený tak, aby bol pripravený absolvovať záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude uchádzačovi vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Mám záujem o zelenú kartu