Best Swing Golf Academy

Playing lessons

Playing lesson je inštruktáž, ktorá prebieha priamo na golfovom ihrisku. Golfový profesionál BSGA bude hrať ihrisko súčasne s Vami. Playing lesson Vám umožní vidieť nie len údery, prípravu, course management profesionála z tesnej blízkosti, ale aj zapožičať si schopnosti a skúsenosti profesionála na hru na ihrisku.

Ak chcete pri tréningu dosiahnuť čo najlepšie výsledky, tak sa musí čo najviac priblížiť hre na ihrisku. Playing lesson alebo inštruktáž na golfovom ihrisku je vhodná pre každého golfistu, ktorý má záujem posunúť svoju hru dopredu a dosahovať lepšie výsledky.

Mám záujem o playing lessons