Best Swing Golf Academy

Skupinové tréningy

Skupinová inštruktáž ponúka viacero benefitov Je finančne menej náročná. Počas inštruktáže sa pohybujete v skupine golfistov, s ktorými sa viete navzájom porovnávať, motivovať a sledovať svoje zlepšenie. Spoznáte nových ľudí, golfistov, spoluhráčov, priateľov a popritom sa naučíte niečo nové z golfu.

Sme hrdí, že v BSGA sme ako na Slovensku prví vytvorili fungujúci koncept pravidelných golfových tréningov pre dospelých. Ponúkame rôzne skupiny podľa dosiahnutých golfových zručností. Každý z tréningov je zameraný na rôzne časti golfovej hry. Počas tréningov nadobudnú hráči nie len teoretické a praktické zručnosti, ale trénujú pod dohľadom skúseného trénera, ktorý dohliada na správne prevedenie.

Termníny tréningov:

Utorok / Streda / Piatok : 15:00 - 18:00

Miesto konania:

GC Carpatia, Poľný mlyn

Golfový tréning:

Rozsah Intenzita tréningov Cena
1 x 1,5 hod / týždeň 4 x mesačne 50,00 € / mesiac
2 x 1,5 hod / týždeň 8 x mesačne 90,00 € / mesiac
Rozsah Cena
1 lekcia 20,00 € / mesiac
12 lekcií 200,00 € / mesiac

 

Mám záujem o skupinové tréningy