Best Swing Golf Academy

BSGA Tour 2020 powered by Baťak Penati Golf Resort - Legend

17. Júl 2020

 • Registrácia
  8:00 – 10:30
 • Postupný štart
  9:00 – 11:00
 • Vyhlásenie výsledkov
  17:00
 • Adresa
  Šajdíkove 453, 906 07 Š Humence-Senica

Program

 • 8:00 – 10:30 registrácia, slávnostný prípitok
 • 9:00 – 11:00 postupný štart z 1. a 10. jamky
 • 11:00 – 17:00 ochutnávka vína, čerstvé ovocné šťavy, prezentácia produktových partnerov, 
 • 17:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Zabezpečený celodenný pitný režim alko-nealko, raňajky a obed formou bufetu, halfway, občerstvenie do bagu a štartovací balíček

Propozície

Best Swing Golf Academy Tour 2019 powered by BAŤAK je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak Golf Club, Sedin Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.

1. Kategórie

 • Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
 • Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
 • Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
 • Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54

2. Systém hry

 • Kategórie A, B, C stableford body netto
 • Kategória D stableford body brutto

3. Technické ustanovenia

 • Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 • Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green.
 • Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku.
 • Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.
 • Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.

4. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže

 • postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10.
 • Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.

5. Prihlasovanie do súťaže

 • Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej
  adrese touroffice@bsga.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja.
 • Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po
  uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese
  touroffice@bsga.sk
 • V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je
  povinný uhradiť štartovné vo výške 50 EUR.

6. Vyhodnotenie jednotlivých turnajov a zhodnosť výsledkov

 • Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne.
 • V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta.
 • Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o  v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP.
 • Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1.najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke.
 • Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb
 • V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto.
 • Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o  v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. o  Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1.najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke.
 • Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb
 • Podmienkou zisku vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.

7. Bodovanie dlhodobej súťaže – Race to Blacksearama

Celkovým víťazom túry sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov za umiestnenie na 3 z celkového počtu 4 turnajov podľa nasledovného hodnotenia.

Poradie Body
1. Miesto 30
2. Miesto 25
3. Miesto 15
4. Miesto 10
5. Miesto 5
   

Vyhodnotené budú prvé tri miesta v kategóriách A, B, C a prvé miesto v kategórii D. Ceny obsahujú produkty JuCad, ubytovanie v rezorte Blacksearama Golf & Villas, hru na ihriskách Blacksearama, Lighthouse a Thracian Cliffs v množstve podľa umiestnenia v kategórii.

Víťazom Best Swing Golf Academy Tour powered by BAŤAK sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov po finálovom turnaji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na finálovom resp. poslednom odohratom turnaji. Výsledky a priebežné poradie budú k nahliadnutiu na webe www.bsga.sk

8. Bodovanie tímovej súťaže dvojíc

Tím tvoria dvaja hráči z ľubovoľných kategórii. Hráč môže nastúpiť iba za jeden tím. Tímy, ktoré budú súťažiť, sa môžu prihlásiť na prvom turnaji v Penati Golf Resort - Heritage. Posledný turnaj, na ktorom je možné prihlásiť tím je turnaj 14.8.2020 Red OAK Golf Club. Výsledky z už odohratých turnajov sa dvojici spätne nezapočítavajú. Registrácia tímu je spoplatnená sumou 100 EUR, z ktorej výťažok bude použitý na rozvoj detskej akadémie BSGA. Tím musí odohrať minimálne 2 turnaje. Ak tím odohrá viac turnajov budú sa započítavať najlepšie 2 výsledky tímu.
Výsledky sa budú vyhodnocovať bez ohľadu na HCP kategóriu hráča systémom stableford body netto. Ako tímový výsledok sa započítava súčet stableford bodov netto na danom turnaji. Víťazný tím vyhráva pobyt pre 2 osoby v rezorte Blacksearama Golf & Villas 4 noci s raňajkami, vrátane 2 x 18 jamiek pre 2 osoby na ihrisku Blackserama. Výsledky a priebežné poradie budú k nahliadnutiu na webe www.bsga.sk.

9. Vecné ceny

Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu

10. Prestup medzi kategóriami

Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi kategóriami nastáva v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastní turnaja.

11. Kalendár turnajov

 • 12. Jún 2 - Sedin Golf Resort
 • 17. Júl - Penati Golf Resort - Legend
 • 14. August - RED OAK Golf Club
 • 11. September - Golfový klub Borša
 • 2. Október  - Penati Golf Resort - Heritage

12. Organizátor

Filip M & W spol. s r.o.
Golfový Klub Borša, resp. Red Oak Golf Club, resp. Penati Golf Resort

13. Súťažný výbor

 • Riaditeľ súťaže : Peter Švajlen
 • Rozhodcovia: Peter Švajlen, Jakub Hrbáň
 • Súťažný výbor: Peter Švajlen, Jakub Hrbáň

14. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja Best Swing Golf Tour powered by BAŤAK písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a zložení kaucie 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, organizátor si vyhradzuje právo na odloženie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.

15. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.